Müügitingimused

 • 1. Üldine
  • 1.1. Ostu-müügi tingimused kehtivad Endless Jewelry e-poe www.endless.ee, (edaspidi „e-pood“), omanikfirma OÜ Rischmann, (edaspidi “Müüja”), ja isiku, (edaspidi “Klient”), vahel e-poe vahendusel kaupade, (edaspidi „Toode“ või „Tooted“), ostmisel-müümisel tekkivate õigussuhete kohta.
  • 1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerib ostmist-müümist ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  • 1.3. E-poes tellimuse kinnitamisega kinnitab Klient ühtlasi ka, et on aru saanud ja aktsepteerib kõiki ostu-müügi tingimusi ning kohustub neid täitma.
 • 2. Ostmine
  • 2.1. Kui Klient vajab e-poes ostmisel tehnilist abi, palume kontakteeruda Müüjaga kodulehel www.endless.ee toodud kontaktandmetel.
  • 2.2. Klient saab e-poe keskkonnas valida välja endale meelepärased Tooted ja lisada need „Ostukorvi“.
  • 2.3. „Ostukorvis“ olevad Tooted ei kohusta Klienti Toodete eest tasuma. Tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
  • 2.4. Tellimuse kinnitamise eelduseks on e-poes Toodete eest tasumine.
  • 2.5. E-poes toimub Toodete eest tasumine 100% ettemaksuna.
  • 2.6. Toodete eest on võimalik tasuda nii külalisena kui ka registreeritud kasutajana.
  • 2.7. Toodete eest tasumisel saab kasutada sooduskuponge, sooduskoode, kasutada kinkekaarti. Seejuures peab Ostukorvi summa jääma suuremaks kui 0,01 €.
  • 2.8. Kauba maksumusest suuremas väärtuses kinkekaardi kasutamisel kaotab ülejääv summa kehtivuse.
  • 2.9. Juriidilistel isikutel on võimalik tasuda Toodete eest arvega, edastades vastav soov e-maili aadressile e-pood@endless.ee.
  • 2.10. Tellimus loetakse lõplikult kinnitatuks ja Müügileping sõlmituks, kui Kliendipoolne makse on kogu mahus laekunud Müüja kontole.
 • 3. Tooted ja hinnakiri
  • 3.1. E-poes olevad Toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda mõningal määral tegelikest Toodetest.
  • 3.2. E-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
  • 3.3. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja Toodete hindasid ühepoolselt muuta.
  • 3.4. Kampaaniate korras muudetud hindade puhul ei rakendu täiendavad soodustused (sooduskupongid, -koodid).
  • 3.5. E-poes Toodete juures märgitud hinnad ei sisalda kohaletoimetamise tasu.
  • 3.6. Kohaletoimetamise viis ja sellest tuleneva tasu määra saab valida Klient oma äranägemisel, enne kauba eest tasumist. Vastav tasu lisatakse Toodete hinnale enne tasumist.
 • 4. Toodete kohaletoimetamine, omandiküsimused
  • 4.1. E-poes on ostu sooritamisel võimalik valida mitmete kohaletoimetamise viiside vahel.
  • 4.2. Kliendil on võimalik ostetud kaubale ise järgi tulla Endless Jewelry kauplusesse ning sellisel juhul teenustasu ei lisandu.
  • 4.3. Teiste valikutena toimetatakse Tooted Kliendile vastavat teenust pakkuva ettevõtte kaudu.
  • 4.4. Tellimuse vormistamisel kohaletoimetamisviisi valides nõustub Klient vastava teenuse osutaja tingimustega.
  • 4.5. Palume Kliendil enne tellimuse kinnitamist eriti hoolikalt kontrollida kohaletoimetamiseks esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi.
  • 4.6. Tooted postitatakse Müüja poolt kohaletoimetamise teenust pakkuvate ettevõtete kaudu viivitamatult, aga mitte hiljem kui 6 tööpäeva jooksul, kui Kliendipoolne makse on kogu mahus laekunud Müüja kontole.
  • 4.7. Kui Klient on edastanud puudulikud ja/või valed andmed, või Kliendiga ei ole võimalik kontakti saada ja seetõttu jäävad Kliendil Tooted saamata, vastutab selle eest Klient. Klient kompenseerib Müüjale ja/või kohaletoimetamise teenuse osutajale sellega seoses tekkinud otsesed kahjud.
  • 4.8. Kui Klient ei lähe kaubale järgi kohaletoimetamise teenuse osutaja poolt ettenähtud tähtaja jooksul, siis kannab Klient kõik sellest tulenevad paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad otsesed kulud.
  • 4.9. Klient vastutab isiklikult samadel tingimustel ka juhul kui ta on märkinud Toodete saajaks kolmanda isiku.
  • 4.10. Müüjal on õigus Kliendi tegevusest või tegevusetusest tekkinud kahjud tasaarveldada Kliendipoolsete maksetega.
 • 5. Tellimuse tühistamine, Toodete tagastamine, ümbervahetus
  • 5.1. Kliendil on e-poest ostetud Toodetele, alates kättesaamisest, 14-päevane lepingust taganemise õigus vastavalt allpool toodud tingimustele:
   • 5.1.1. Tagastatav Toode peab olema kasutamata, kahjustamata, siltidega ja originaalpakendis.
   • 5.1.2. Tagastamisõiguse kasutamiseks esitab Klient tagastusavalduse e-posti aadressil tagastus@endless.ee 14 päeva jooksul Toote kättesaamisest.
   • 5.1.3. Lepingust taganemisel tuleb ostetud Toode hiljemalt 14 päeva jooksul tagastada Müüjale. Müüja kohustub seejärel 30 päeva jooksul Kliendi poolt tasutud summa tagasi maksma.
   • 5.1.4. Toote tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui Toode ei vasta tellitule või on defektiga.
   • 5.1.5 Kui tellimuse summa jääb peale tagastamist alla 69€, on kauplejal õigus tagasimaksel maha arvestada transpordikulu summas kuni 3€
  • 5.2. Toodete ümbervahetamisel toimub Toodete tagastamine samadel tingimustel.
  • 5.3. Tellides kauba pakiautomaadi kaudu, tuleb säilitada SMS teade kuni tagastusperioodi lõpuni. Kauba tagastamisel saab kasutada samas SMS-is olnud tagastuskoodi.
  • 5.4. Ümbervahetamise täpsed tingimused lepitakse Kliendi ja Müüja vahel kokku igal konkreetsel juhul eraldi e-maili teel tagastus@endless.ee.
  • 5.5. Müüjal on ühepoolselt õigus tühistada Kliendi tellimus kui tasumine ei ole toimunud 3 kalendripäeva jooksul.
  • 5.6. Müüjal on õigus loobuda Toote müümisest Kliendile, kui Toode on laost otsa lõppenud ja seda pole võimalik juurde tellida. Sellisel juhul teavitab Müüja Klienti tekkinud olukorrast. Kui Klient on juba Toote eest tasunud, kannab Müüja Kliendile raha tagasi viivitamatult, aga mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul.
  • 5.7. Müüjal on õigus tellimus tühistada kui e-poes olev hind on oluliselt madalam, kui teistel sarnastel toodetel ja hinna erinevus on põhjustatud inimlikust eksimusest hindade sisestamisel. Müüja annab sellest esimesel võimalusel Kliendile teada. Kui Klient on juba Toote eest tasunud, kannab Müüja Kliendile raha tagasi viivitamatult, aga mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
 • 6. Toodete kasutusjuhend ja hooldamine
  • 6.1. E-poest ostetud Tooteid ehk ehteid tuleb kaitsta põrutuste, kukkumiste ja löökide eest. Ehted on õrnad ja deformeeruvad füüsilise surve või venituse tagajärjel.
  • 6.2. Tegeledes aia- ja majapidamistöödega, tehes sporti või minnes magama on soovitav kõik ehted eelnevalt eemaldada. Ehete kuju võib deformeeruda.
  • 6.3. Kasutades kosmeetikat või parfümeeriat kohustub Klient silmas pidama, et need võivad ehteid kahjustada.
  • 6.4. Käies duši all, pestes käsi või ujudes on soovitav ehted eelnevalt eemaldada.
  • 6.5. Ehete hoiustamine niisketes ruumides pole soovitav. Ehted võivad oksüdeeruda.
  • 6.6. E-poes müügil olevad kuldsed Tooted ja kuldsed osised on valmistatud hõbedast ja üle kullatud. Kulla kiht on vastupidav, ent intensiivsel kasutamisel võib ära kuluda. Seega pöörates suuremat tähelepanu hooldusele saate ehete eluiga pikendada.
  • 6.7. Ehteid eemaldades tuleks olla eriti tähelepanelik ja vältida otsest survet väljaulatuvatele detailidele. Liigse surve tagajärjel võivad väljaulatuvad detailid deformeeruda või murduda. Samuti võivad kinnitused lahti tulla.
  • 6.8. Ehteid on soovitav puhastada regulaarselt juveliiri juures.
  • 6.9. Ehete puhastamisel iseseisvalt tuleb hoolikalt jälgida, et kasutatavad puhastusvahendid sobivad konkreetse ehte ja kõigi selle osade puhastamiseks ja ei riku neid.
  • 6.10. Soovitav on hoida igat ehet eraldi, et vältida omavahelist hõõrdumist.
  • 6.11. Ehete kandmisel tuleks jälgida, et ehted ei satuks väikelaste käeulatusse.
 • 7. Garantii
  • 7.1. E-poe poolt on müüdavatele Toodetele garantii 2 aastat.
  • 7.2. Puudustega Toote korral on Kliendil õigus esitada Müüjale pretensioon, nõudes esmalt Toote tasuta parandamist või asendamist uue Tootega
  • 7.3. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peaks Klient säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Endless Jewelry e-poest, www.endless.ee
  • 7.4. Müüja ei vastuta Toodete puuduste eest järgmistel juhtudel:
   • 7.4.1. Tootele tekkinud kahjustused on tingitud valest käsitlemisest või normaalsest kulumisest;
   • 7.4.2. Toote puuduse on põhjustanud mittesihipärane kasutamine või lohakas hooldus;
   • 7.4.3. Toodet on üritatud ise remontida;
   • 7.4.4. Toote puuduse on tekitanud mehhaaniline vigastus;
   • 7.4.5. Toote puuduse on põhjustanud vee-, niiskuse- või tulekahju või muud tootjast mittesõltuvad asjaolud;
   • 7.4.6. Tootel puudub ostutšekk või –arve;
   • 7.4.7. Toodet on töödelnud või parandanud mõni teine kullasepp.
 • 8. Vastutus ja vääramatu jõud
  • 8.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • 8.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahjude või Toodete kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  • 8.3. Müüja vastutab Kliendi ees Toote müügihinna ulatuses.
  • 8.4. Müüja ei kompenseeri Kliendile moraalset kahju, ega muid sellesarnaseid subjektiivseid kahjusid.
  • 8.5. E-poe kasutamisel võivad kahjuks esineda ajutised tehnilised tõrked, katkestused vms, mida käsitletakse samuti vääramatu jõuna. Müüja kõrvaldab sellised tõrked viivitamatult. Probleemidest palume koheselt teada anda kodulehel www.endless.ee toodud kontaktandmetel.
 • 9. Muud tingimused
  • 9.1. Müüja kinnitab, et e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmed on konfidentsiaalsed ja Müüja ei avalda neid andmeid kolmandale osapoolele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning ka seadusega ettenähtud juhtudel.
  • 9.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse Müüja andmebaasi ja kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Käesolevaga kinnitab Klient, et annab selleks teadlikult nõusoleku.
  • 9.3. Kliendi ja Müüja vahel, seoses e-poe vahendusel Toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.
 • 10. Kontaktid
  • 10.1. Müüja:
   OÜ Rischmann
   Registrikood 11726875
   E-mail: info@endless.ee
   Aadress: Suur-Sõjamäe 4-5 Tallinn, Harju maakond 11415